For forstørre eller forminske teksten:

PC: Hold inn Ctrl-tasten og trykk + eller -

Mac: Hold inn Cmd-tasten og trykk + eller -

Versjon 3.0.1283 Produksjon 29.03.2021

Personvern­erklæring

Rovbase 3.0

Personvernerklæring for bruk av Rovbase 3.0

FeltApp

FeltApp er et verktøy som brukes av ansatte i Miljødirektoratet som del av deres tildelte arbeidsoppgaver. All bruk av appen er tilgangsbegrenset, og en administrator hos Miljødirektoratet må opprette en brukerkonto før en bruker kan benytte appen. Appen brukes til datainnsamling knyttet til rovvilt, oppsyn av naturvernområder og håndheving av relevante lovverk.

FeltApp for Rovbase

Tilgang til enhetens posisjon

For å nøyaktig kunne stedfeste aktiviteter/hendelser krever FeltApp tilgang til enhetens posisjon. Appen spør derfor brukeren om følgende tillatelser:

  • Tilgang til enhetens posisjon. Denne tillatelsen trengs for punkt-stedfesting ved registrering av en enkelt aktivitet/hendelse. Mulige valg er "Bare tillat når appen brukes" og "Ikke tillat".
  • Tilgang til enhetens posisjon når appen er i bakgrunnen eller enheten er låst. Denne tillatelsen trengs for kontinuerlig posisjonsdeling, ikke bare ved en enkelt aktivitet/hendelse. Eksempelvis aktiv sporing eller sporlogg. Mulige valg er "Tillat hele tiden", "Behold tilgang når appen er i bruk" og "Behold, og ikke spør igjen".

Batterioptimalisering

For å sikre god nok nøyaktighet på lokasjonssporing spør FeltApp brukeren om appen kan være tilkoblet i bakgrunnen, og ignorere enhetens innebyggede optimalisering av batteriet. Mulige valg er "Avslå" eller "Tillat".

Tilgang til bilder og medier

Brukeren har mulighet til å vedlegge bilder og video til en registrering i FeltApp. Appen spør derfor brukeren ved første gangs bruk om tilgang til bilder og medier på enheten. Ved registrering av aktivitet/hendelse lagres det midlertidige kopier av valgte bilder/videoer som kun FeltApp har tilgang til.

Behandling av data på enheten

Registreringer med lokasjonsdata og bilder/videoer lagres midlertidig på enheten i appens krypterte lagringsområde. Andre apper har ikke tilgang til disse dataene. Registreringer overføres til Rovbase for videre behandling når brukeren selv velger dette. Etter overføring slettes registreringer, inkludert lokasjonsdata og tilknyttede bilder/videoer fra appens lagringsområde.